Niveau – beginner
Tijdsduur – 10 / 15 Min
Kosten – €10.45 zonder Arduino €34.40 euro met Uno

Wil jij een servo gebruiken maar weet je niet hoe? In dit project zal ik je alles vertellen over wat je moet weten over servomotoren!

Een servomotor is een motor die met behulp van tandwielen een preciese beweging kan maken. Hij doet dit door middel van het stuursignaal wat hij binnen krijgt te vergelijken met het referentiesignaal. Als deze niet gelijk aan elkaar zijn dan zal de servomotor naar links of naar rechts bewegen totdat het verschilsignaal nul is.

Nu je weet wat een servo is kan je verder gaan met het bedraden en programmeren.

Stap 1: Benodigdheden

1X Arduino UNO

1X Servo

3X M/M jumper wires

Stap 2: Bouwen en Bedraden

Het bedraden van dit projectje is vrij simpel.

De 5V gaat naar de rode kabel van de servo, de ground gaat naar de bruine kabel van de servo en de PWM pin 9 gaat naar de gele draad van de servo.

Nu heb je alles aangesloten.

Stap 3: Programmeren

Je kunt nu gaan beginnen met het programmeren. Voor het programmeren  gebruiken we de Arduino IDE.

Het programmeren van dit project is vrij simpel. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat je de servo library erin moet zetten. Meer informatie hierover kan je vinden in het piezo piano project. Als die er nu in zit kan je beginnen met programmeren.

Zodra je code af is kan je deze gaan testen, als het goed is gaat je servo heen en weer. Maar je kan hem veel meer soorten bewegingen laten doen, experimenteer!

//hier voegen we de servo library toe
#include <Servo.h>

//hier defineren we de servo
Servo servo;

//hier defineren we de positie
int positie = 0;

void setup(){
 //hier defineren we de servo pin
 servo.attach(9);
}

void loop(){
 //hier bepalen we hoe de servo heen en weer gaat
 for(positie = 0; positie <= 180; positie+= 1){
  servo.write(positie);
  delay(10);
 }
 for(positie = 180; positie >= 0; positie -= 1){
  servo.write(positie);
  delay(10);
 }
}