Niveau – Beginner / Gevorderde
Tijdsduur – 15 / 25 Min
Kosten – €5,95 RFID Reader – €42,42 compleet

In dit project laat ik jullie zien hoe je zelf een RFID reader aansluit op je Arduino.

Dit project geeft je een basis idee van de werking van RFID. We gaan met een Pasje en een Sleutelhanger verschillende LEDjes laten branden. Als je klaar bent met dit project kan je zelf bijvoorbeeld een servo aansturen om een RFID Slot te maken.

De codes die nodig zijn voor dit project kunnen lastig zijn om te begrijpen voor beginners.

Let op: Voor dit project is een soldeerbout nodig.

Stap 1: Benodigdheden

1X Arduino UNO

1X breadboard

12X jumper wires

1X RFID Reader set

2X LED

2X 220 Ohm Weerstand

Stap 2: Bouwen en Bedraden

Arduino RFID LED Fritzing project schema

Nu gaan we het project in elkaar zetten.

Om te beginnen gaan we de Pin header aan de RFID Reader vast solderen. Wij hebben gekozen voor de gebogen headers omdat de reader dan rechtop in het breadboard staat.

Sluit de componenten aan zoals op de bovenstaande Fritzing aangegeven.

Stap 3: Programmeren

Nu je klaar bent met het bedraden en bouwen van je Arduino RFID LED Controller kan je beginnen met het programmeren van de Arduino Uno.

Voor deze code moeten wij een library invoegen

Een Library of Include file bevatten vaak code welke vaak hergebruikt kan worden in andere Sketches. Vaak zijn libraries (bibliotheken) een verzameling samenhangende functies gericht op een bepaalde toepassing. Bijvoorbeeld om een strip met LEDjes aan te sturen, speciale wiskundige functies of bijvoorbeeld om een LCD schermpje aan te sturen.

Wij gebruiken de library voor de RFID Reader, anders weet de Arduino niet wat hij met de binnenkomende data moet doen.
dit doen we door het mapje MFRC522 te kopieren of te verplaatsen naar de map libraries.
deze map is normaal te vinden in https://www.arduinolibraries.info/libraries/mfrc522

De onderstaande code kan je kopiëren naar de Arduino IDE

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

MFRC522 mfrc522(10, 9);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
}
void loop()
{
//Hier wachten we totdat de RFID Pas bij de reader is
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()){
return;
}
//Nu kunnen we de waarde van de pas uitlezen
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
}

Serial.print(“Waarde:”);
String content= “”;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? ” 0″ : ” “);
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? ” 0″ : ” “));
content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
}
content.toUpperCase();
content = content.substring(1);
if(content == “04 9E 29 65”){ // hier komt de waarde van uw pas
digitalWrite(8, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(8, LOW);
}else{
digitalWrite(7, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(7, LOW);
}
Serial.println();
}

Aangezien elke RFID pas een andere basiswaarde heeft moeten we deze eerst uitlezen.
Dit doen we door de seriële monitor rechtsboven in de Arduino IDE te openen. Als je nu een pasje voor de RFID reader houdt komt er een waarde te voorschijn.
Deze waarde moet je naar de in de code plakken voor de:  // hier komt de waarde van uw pas

De waarde die hier aan is gekoppeld  komt in dit geval overeen met de rode LED.
De gele LED brand bij alle pasjes die niet worden herkent.

Je bent nu klaar met dit project. Voeg zelf een relais en servo toe om je eigen RFID slot te maken!