Niveau – beginner
Tijdsduur – 20 / 30 Min
Kosten

In dit project leer je hoe je een IR controller kunt aansluiten op een Arduino Uno en hoe je de knoppen kunt definiëren.

Stap 1: Benodigdheden

1X Arduino UNO

3X jumper wires F/M

1X IR Controller kit

Stap 2: Bouwen en Bedraden

Arduino IR Controller

Nu gaan we de IR Receiver aansluiten

De receiver heeft 3 Pins, één GND, één VCC en één Signaal. De GND gaat naar GND, de VCC naar de 5V en de signaal naar Digital pin nmr 8.

Stap 3: Knoppen uitlezen

Elke knop op de afstandbediening heeft een eigen code. We moeten weten wat deze codes zijn zodat we later aan kunnen geven wat elke code moet doen.

Om de knoppen uit te kunnen lezen moet de onderstaande code naar de Arduino worden geüpload.

#include <IRremote.h>

const int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

void setup(){
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
 irrecv.blink13(true);
}

void loop(){
 if (irrecv.decode(&results)){
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
 }
}

Als de code succesvol is geüpload kan je de codes via de seriële monitor die je met de knop rechts bovenin de IDE opent uitlezen.

Elke keer als je een knop indrukt verschijnt de bijbehorende code. Als je een knop ingedrukt houdt komt er FFFFFFFF te staan.

Stap 4: Waarde aan codes hangen

In de vorige stap hebben we geleerd om de codes uit te lezen. Aangezien het lastig is om te onthouden welke code bij welke knop hoort gaan we elke code nu zijn eigen waarde geven. Knop 1 wordt 1, knop 2 wordt 2, etc.

#include <IRremote.h>

const int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
unsigned long key_value = 0;

void setup(){
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn(); 
 irrecv.blink13(true);
}

void loop(){
 if (irrecv.decode(&results)){
 
    if (results.value == 0XFFFFFFFF)
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
    
    switch(results.value){
     case 0xFFA25D:     
     Serial.println("1");
     break;
     case 0xFF629D:
     Serial.println("2");
     break;
     case 0xFFE21D:
     Serial.println("3");
     break;
     case 0xFF22DD:
     Serial.println("4");
     break;
     case 0xFF02FD:
     Serial.println("5");
     break ; 
     case 0xFFC23D:
     Serial.println("6");
     break ;        
     case 0xFFE01F:
     Serial.println("7");
     break ; 
     case 0xFFA857:
     Serial.println("8");
     break ; 
     case 0xFF906F:
     Serial.println("9");
     break ; 
     case 0xFF6897:
     Serial.println("*");
     break ; 
     case 0xFF9867:
     Serial.println("0");
     break ;
     case 0xFFB04F:
     Serial.println("#");
     break ;
     case 0xFF18E7:
     Serial.println("UP");
     break ;
     case 0xFF7A85:
     Serial.println("OK");
     break ;
     case 0xFF10EF:
     Serial.println("LEFT");
     break ;
     case 0xFF38C7:
     Serial.println("OK");
     break ;
     case 0xFF5AA5:
     Serial.println("RIGHT");
     break ;
     case 0xFF4AB5:
     Serial.println("DOWN");
     break ;          
    }
    key_value = results.value;
    irrecv.resume(); 
 }
}

Net als in de vorige stap openen we de seriële monitor in de IDE. Als je de knoppen op de afstandbediening nu nogmaals indrukt zou je het zelfde moeten krijgen als op de onderstaande afbeelding.

IR Basic control project

Uiteraard is dit slechts de basis van wat je allemaal met deze infrarood afstandbediening kunt doen. Pas de code aan om verschillende LEDjes te laten branden of maak een op afstand bestuurbare robot.