Niveau – Basis
Tijdsduur – 10 / 20 Min
Kosten – €46,40

In dit project leer je hoe je zelf gemakkelijk met een LM35 een Arduino thermometer maakt.
De Arduino thermometer zal tekst en temperatuur weergeven op een display.

Voor dit project maken we gebruik van een 16×2 lcd-display, een LM35 temperatuur sensor en een Potentiometer. Met de temperatuur sensor kunnen we de temperatuur in celcius meten. Mocht je de temperatuur liever in fahrenheit of kelvin willen weergeven kan dat natuurlijk ook. De potentiometer wordt gebruikt om de helderheid van het lcd-display te veranderen.

Stap 1: Benodigdheden

1X Arduino Uno

1X LM35 temperatuursensor

1X 1602 LCD Display Module (blauw)

1X 50K Potentiometer

1X breadboard

19X jumper wires

Stap 2: Bouwen en Bedraden

Nu gaan we het project bouwen

Plaats de componenten zoals op de bovenstaande tekening. Zodra je dit hebt gedaan kunnen je beginnen met bedraden. Het is belangrijk dat je de juiste componentjes op de juiste Arduino pins aansluit, anders werkt de code niet!

Let op: Als je de LM35 verkeerd om aansluit werkt deze niet. Tevens zal die erg warm worden en kan die kapot gaan.

LM35                    ->           Arduino Uno

VCC                      ->           5V

VOUT                     ->           pin A0

GND                     ->            GND

LCD                      ->           Arduino Uno

VSS                       ->           GND

VDD                      ->           5V

VO                        ->           potentiometer signal

RS                         ->           pin 7

RW                       ->           GND

E                           ->           pin 6

D4                         ->           pin 5

D5                         ->           pin 4

D6                         ->           pin 3

D7                         ->           pin 2

A                           ->           5V

K                           ->           GND

Stap 3: Programmeren

Nu je klaar bent met het bedraden en bouwen van je Arduino thermometer is het tijd om te beginnen met het programmeren van de Arduino Uno.

De code die hieronder staat kan je  dan volledig kopiëren en plakken in de Arduino IDE.
Upload de code naar de Arduino Uno en kijk of deze werkt.
Als het goed is brand het lcd-scherm en staat hier de juiste komt er tekst te voorschijn.
Met de potentiemeter kan je de helderheid van het lcd-display veranderen.

Mocht het zo zijn de het lcd-scherm aan staat maar niks aangeeft moet je de potentiemeter naar links of rechts draaien.

/*Elektronicavoorjou.nl Project Digitale Thermometer
Benodigdheden
Arduino Uno
16X2 LCD Display
LM35 Temperatuur sensor
10K Potmeter
19 Jumper wires*/

/*Begin code8*/

#include
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);

#define sensor A0

byte degree[8] =
{
0b00011,
0b00011,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
};

void setup()
{
lcd.begin(16,2);
lcd.createChar(1, degree);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Elektronica ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Voor Jou ");
delay(4000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Digitale ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Thermometer ");
delay(4000);
lcd.clear();

}

void loop()
{
/*Temperatuur*/
float reading=analogRead(sensor);
float temperature=reading*(5.0/1023.0)*100;
delay(10);

/*Display*/
lcd.clear();
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("Temperatuur");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(temperature);
lcd.write(1);
lcd.print("C");
delay(1000);
}

Je hebt nu een werkende Arduino Thermometer!